Ιατρείο

Αρχική

Δέχεται στο επί της οδού Φιλυρών αριθμ. 19 στο Νέο Ηράκλειο ιατρείο του κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
 
Ως πιστοποιημένος ιατρός του ΕΟΠΥΥ έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και γυαλιών σε όλους τους ασφαλισμένους.  

Είναι συμβεβλημένος με το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την έκδοση και ανανέωση αδειών οδήγησης.

Χειρουργός συνεργάτης στην Κεντρική Κλινική Αθηνών .